Gender?

gender


Wat is gender? Op welke manier heeft gender een invloed op ons?

1. Gender vs sekse

sekse

Sekse =

Gender =

bron afbeelding: ABVV

2. Gender als sociale constructie

3. Gender speelt op drie niveaus

Persoonlijk - Gender als onderdeel van je identiteit.

bron afbeelding: kaboodle.com

Sociale ordening - Gender als vorm van sociale organisatie.

Cultureel - Gender heeft een normerende functie.

Kleuterjuf

4. Mannelijke en vrouwelijke eigenschappen

Karaktertrekken, emoties, wensen, uitingen, uiterlijke kenmerken, … we zijn nogal vaak geneigd die toe te eigenen aan enerzijds ‘mannen’ of anderzijds ‘vrouwen’. Deze eigenschappen lijken dan zodanig aan sekse te kleven, alsof ze altijd samen zouden voorkomen.

letter

Meestal wordt deze opdeling zo strikt gemaakt dat de verschillen tussen mannen en vrouwen als vanzelfsprekend en natuurlijk beschouwd worden. Dat jongens zorgend kunnen zijn en meisjes ondernemend, wordt zo vaak niet eens overwogen of onbewust toch als buiten de norm ingekaderd.

Dit onderscheid is niet neutraal, er hangt een waardeoordeel aan vast. Zo worden eigenschappen die aan mannen toegekend worden vaak hoger ingeschat dan eigenschappen die aan vrouwen worden toegekend.

Niet enkel meisjes, maar ook jongens die ‘vrouwelijke’ eigenschappen vertonen, worden bijgevolg vaak minder hoog ingeschat. Maar, eerlijk is eerlijk. Kennen we niet evenveel meisjes met ‘mannelijke eigenschappen’ en jongens met ‘vrouwelijke eigenschappen’, als andersom? Misschien kunnen we gewoon over ‘eigenschappen’ spreken?

bron afbeelding: Alix Neenan 2012

5. Diversiteit

De drang tot het steeds opnieuw indelen van menselijke kenmerken, interesses en gedrag in ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ categorieën is niet iets dat enkel vandaag leeft en is ook niet iets dat zomaar zal verdwijnen. Maar een bewustzijn van het maakbare karakter hiervan is de eerste stap in het overstijgen van deze opdeling en alle gevolgen die het met zich meebrengt.

We gaan eigenschappen toch ook niet opdelen aan de hand van ‘links-‘ en ‘rechtshandigen’? Terwijl de neurologische verschillen tussen deze twee groepen veel groter zijn dan tussen mannen en vrouwen. De gelijkenissen tussen de geslachten zijn daarnaast trouwens ook veel groter dan de verschillen. En, bovendien zijn er grote verschillen tussen jongens en meisjes onderling. En dat is maar goed ook: diversiteit is rijkdom. Zowel op school als in het latere leven.

Het is dus belangrijk om aandacht te hebben voor de verschillen tussen jongens en meisjes én de verschillen onderling. Het uitgangspunt hier is:

6. Genderbewust opvoeden

opvoeden WAT? WAAROM?

Tips & Tricks

TIPS
Enkele basisuitgangspunten:

Literatuur

Wil je meer weten over genderbewust opvoeden? RoSa maakte alvast een selectie van nuttig materiaal dat ouders & opvoeders verder op weg kan helpen:

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek Online materiaal Kinderboek

Op zoek naar kinderboeken die genderstereotiepe man/vrouw beelden durven doorbreken? Leef je uit op: Gender & kinderboeken.

7. Meer informatie?

RoSa biedt ook workshops aan die op een interactieve manier dieper in gaan op het concept 'gender' en de implicaties die ideeën rond gender op ons leven (kunnen) hebben. Hoofddoel van deze workshops is om genderbewustheid bij te brengen of aan te scherpen. RoSa vzw contacteren kan via info@rosavzw.be.