Gender in de klas

indexafbeelding

1. Is er een probleem?
2. Genderbewust lesgeven
3. Praktijktips - voor een genderbewuste klas
4. Leestips - voor wie meer wil weten
5. Ouderparticipatie
6. Genderbewust opvoeden

1. Is er een probleem?

Genderstereotypen spelen nog vaker dan je zou denken een grote rol - ook in de klas

Verwachtingen en interactie

Verwachtingen over wat het betekent om ‘jongen’ of ‘meisje’ te zijn kleuren niet enkel de beeldvorming rond man en vrouw, maar ook de interactie tussen leerkracht en leerlingen en tussen leerlingen onderling.

Verschillen?

Uiteraard bestaan er verschillen tussen jongens en meisjes en die hoeven ook helemaal niet genegeerd te worden. Maar net zoals er verschillen bestaan tussen jongens en meisjes, bestaan er ook verschillen tussen meisjes onderling en tussen jongens onderling.

Met andere woorden: ieder kind is UNIEK. En ieder kind moet dan ook de mogelijkheid krijgen zichzelf te kunnen zijn, zonder dat dit als ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ wordt ingekaderd en bijgevolg als ‘gepast’of ‘ongepast’.

De centrale boodschap van genderbewust lesgeven is dan ook:Genderstereotypen: wat?

Gedrag, uitingen, interesses, .. (on)bewust delen we de wereld van een kind al vrij snel op in ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke' eigenschappen, interesses en kenmerken.

Gedrag, uitingen en interesses die dan niet meteen aan deze verwachtingen voldoen, worden op hun beurt vaak ontmoedigd, genegeerd of niet ten volle aangemoedigd.

Verwachtingen rond wat het betekent om ‘jongen’ of ’meisje’ te zijn, zorgen er zodoende voor dat niet alle kinderen hun volle potentieel kunnen benutten. Met andere woorden:

Vb. op de arbeidsmarkt, in de studiekeuze, ...Meer feiten & cijfers over gender en onderwijs in Vlaanderen vind je in onze kwestie Onderwijs.

2. Genderbewust lesgeven

Genderbewust lesgeven: WAT?

Genderbewust is niet hetzelfde als genderneutraal. Let op dit verschil!

GENDERNEUTRAAL

GENDERBEWUST

Genderbewust lesgeven: WAAROM?


Vertrekpunt: Wat is de huidige situatie in vele klaslokalen?

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat gender nog steeds een grote rol speelt bij leerkracht-leerling interacties. Zo kwam uit verschillende observaties voort dat:Vooroordelen en stereotypen drukken een stempel op de interactie tussen leerkracht en leerlingen
Probleem?

Wat voor veel jongens (of meisjes) van toepassing is of kan zijn, geldt echter niet voor alle jongens (meisjes) en dat hoeft ook niet.

Genderbewust lesgeven
tracht dan ook:

Dus...

ill credit

Genderbewust lesgeven: HOE?

Als leerkracht kan je..

3. Praktijktips - voor een genderbewuste klas

DENKWERK

boygirl
Hoe ga je nu concreet genderbewust(er) te werk als leerkracht?
Enkele basisprincipes om bij stil te staan:
1. KLASRUIMTE 2. LESMATERIAAL 3. INTERACTIE 4. LESSTIJLEN

AAN DE SLAG

aandeslag
Hoe pak je dat nu praktisch aan?
Enkele voorbeelden om mee aan de slag te gaan:
1. KLASRUIMTE 2. LESMATERIAAL 3. INTERACTIE 4. LESSTIJLEN

Voor meer tips & materiaal om onmiddelijk aan de slag te gaan in de les kan je bij Gender in de les terecht.

4. Leestips - voor wie meer wil weten

Online materiaal

Aanraders uit de RoSa Bibliotheek


5. Ouderparticipatie in de klas


Als leerkracht sta je er uiteraard niet alleen voor:

Ouders

Ook in de onderlinge relatie tussen jou en de ouders kunnen genderstereotypen nog steeds een rol spelen. Wees je hiervan bewust en tracht deze stereotypen uit eigen initiatief te doorbreken. Leerkrachten en ouders blijven namelijk belangrijke rolmodellen naar wie kinderen zich zullen modelleren of aan wie ze zich zullen spiegelen.

TIPS
Enkele basistips:

Op zoek naar tips specifiek gericht op een bepaald onderwijsniveau? Zie: Kleuteronderwijs & Basisonderwijs.

6. Genderbewust opvoeden

opvoeden WAT? WAAROM?

Tips & Tricks

TIPS
Enkele basistips:

Literatuur

Wil je meer weten over genderbewust opvoeden? RoSa maakte alvast een selectie van nuttig materiaal dat ouders & opvoeders verder op weg kan helpen:

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek Online materiaal Kinderboek

Op zoek naar kinderboeken die genderstereotiepe man/vrouw beelden durven doorbreken? Leef je uit op: Gender & kinderboeken.
Praktisch aan de slag? Info vind je bij RoSa's Gender & Onderwijs-Tools.
Meer vragen? RoSa vzw beantwoordt ze graag, via info@rosavzw.be.