RoSa's workshops

Voor lerarenopleidingen biedt RoSa vzw - kenniscentrum voor gender en feminisme een workshop 'Gender in de klas' aan & voor opleidingen die zich specialiseren in de zorg van en omgang met kinderen en jongeren verzorgt RoSa vzw nu ook een interactieve workshop ‘Genderbewust opvoeden’

RoSa's workshop 'Gender in de klas'

RoSa

Dat jongens en meisjes evenveel potentieel hebben en dus gelijke kansen verdienen is voor de meesten vandaag een evidentie. Toch speelt gender, vaak onbewust, vandaag nog steeds een grotere rol dan je wel zou denken, ook in de klas. Zijn jongens beter in technische vakken? Zijn meisjes braver dan jongens? Leg je je onderwerp anders uit bij jongens of meisjes? Bepaalt gender je manier van lesgeven? We zoeken het samen uit. Daarna bekijken we een aantal praktische voorbeelden om met gender aan de slag te gaan in de klas.

Praktisch

De workshop duurt ongeveer twee uur en heeft een theoretisch en praktisch gedeelte. Inhoud van de workshop wordt aangepast aan onderwijsniveau.

Er zijn verschillende formules mogelijk:

In de RoSa-Bibliotheek

De module 'Gender in de Klas' wordt op aanvraag gegeven in de RoSa-bibliotheek voor klasgroepen uit de lerarenopleiding. De workshop kan desgewenst gecombineerd worden met een opzoekingsopdracht in de RoSa-bibliotheek of de vrouwenwandeling door Brussel Cherchez la femme . Deze optie is gratis.

Op school

Indien u dit wenst komen medewerkers van RoSa naar de campus om de workshop 'Gender in de klas' te geven. Contacteer ons voor de voorwaarden.

Geďnteresseerd in deze RoSa-workshop?

Contacteer ons voor meer informatie

RoSa vzw - kenniscentrum voor gender en feminisme
Zennestraat 30
1000 Brussel
02 511 56 22

RoSa's workshop 'Genderbewust opvoeden'

RoSa

Genderstereotypen spelen, vaak onbewust, nog steeds een grote rol tijdens het opgroeien, meer dan je zou denken. Waarom is speelgoed bijvoorbeeld blauw voor jongens en roze voor meisjes? Vinden we het raar als jongens wenen of een meisje het voortouw neemt, en waarom dan wel? Zijn jongens beter met techniek? Zijn meisjes braver dan jongens? Leg je iets op een andere manier uit aan een jongen, dan aan een meisje? Bepaalt gender de manier waarop je feedback geeft aan kinderen? We zoeken het samen uit. Daarna bekijken we op een interactieve manier een aantal praktische voorbeelden om met gender aan de slag te gaan in de kinderopvang of de leefgroep. Ook geven we een aantal tips mee hoe nu juist genderbewust gecommuniceerd kan worden met de ouders.

Praktisch

De workshop duurt ongeveer twee uur en heeft een theoretisch en praktisch gedeelte. De inhoud van de workshop wordt desgewenst aangepast aan de thema's of invalshoeken waarrond een opleiding aan de slag is.

Er zijn verschillende formules mogelijk:

In de RoSa-Bibliotheek

De module 'Genderbewust opvoeden' wordt op aanvraag gegeven in de RoSa-bibliotheek voor klasgroepen uit de verschillende zorgopleiding. De workshop kan eventueel gecombineerd worden met een opzoekingsopdracht in de RoSa-bibliotheek. Deze optie is gratis.

Op school

Indien u dit wenst komen medewerkers van RoSa naar de campus om de workshop 'Genderbewust opvoeden' te geven. Contacteer ons voor de voorwaarden.

Geďnteresseerd in deze RoSa-workshop?

Contacteer ons voor meer informatie

RoSa vzw - kenniscentrum voor gender en feminisme
Zennestraat 30
1000 Brussel
02 511 56 22

RoSa

RoSa is een kenniscentrum en bibliotheek voor gender en feminisme. Via www.rosavzw.be blijf je op de hoogte van recente thema's met betrekking tot gender en feminisme.Wie zich verder wil verdiepen in de problematiek vindt alle informatie in de unieke collectie van de RoSa-bibliotheek. De RoSa-bibliotheek is vrij toegankelijk en open van maandag tot en met donderdag van 10h tot 17h en op vrijdag op afspraak. Meer info: www.rosavzw.be