Gender in de les

Breng meer genderbewustzijn in je les door onmiddellijk aan de slag te gaan met tips, inspiratie en materiaal die we hieronder per onderwijsniveau of vak aanbieden. RoSa juicht alle suggesties of feedback toe.


kleuters

Kleuters
Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Ze experimenteren, gaan op onderzoek uit en tasten allerlei grenzen af. Hoe ga je genderbewust om met je kleuterklas en hoe kan je met kleuters rond gender aan de slag gaan?

lagere school

Lagere school
Genderstereotypen beperken de mogelijkheden en verwachtingen van jongens en meisjes. Hoe kan je genderbewust lesgeven en op welke manier ga je rond gender aan de slag in de lagere school?

Secundair

Secundair onderwijs
Een genderbewustzijn is onontbeerlijk voor een kritische en heldere kijk op onze hedendaagse samenleving. Van mediatraining over geschiedenis tot de wetenschappelijke vakken: overal speelt gender een rol. Je vindt hier tips, inspiratie en concreet lesmateriaal gebundeld per vak.

studiekeuze

Studiekeuze
Meisjes en jongens kiezen nog steeds verschillende studierichtingen. Wat is er aan de hand en wat kan je als leerkracht doen?

buitengewoon

Buitengewoon
Ook voor kinderen en jongeren met een beperking spelen genderstereotypen vaak een beknottende rol, soms zelfs op heel specifieke manieren. Daarnaast spelen verschillende verwachtingen naar jongens en meisjes toe een belangrijke rol in het doorverwijzingsproces. Wat dien je als pedagogische actor te weten en hoe kan je genderbewuster aan de slag gaan in zowel het buitengewoon als inclusief onderwijs?

schoolleiderschap

Schoolleiderschap
Een genderbewust schoolklimaat beperkt zich idealiter niet tot het klasgebeuren. Ook over beeldvorming van en toegang tot de school, naschoolse activiteiten, schoolcultuur, -beleid en -reglement, moet worden nagedacht met een genderbewuste bril op. Wat kan je als pedagogische actor doen om genderbewuster aan de slag te gaan inzake schoolbeleid, -aanpak en -omkadering?

beeldbank

Beeldbank
Een overzicht van beeldmateriaal om het thema 'gender' te helpen integreren in het klasgebeuren.