Kleuters

Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Ze experimenteren, gaan op onderzoek uit en tasten allerlei grenzen af. Hoe ga je genderbewust om met je kleuterklas en hoe kan je met kleuters rond gender aan de slag gaan?

1. Tips en inspiratie

Genderbewust opvoeden

Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Ze experimenteren, gaan op onderzoek uit en tasten allerlei grenzen af. Beperkende genderstereotypen kunnen limieten stellen aan hun ontdekkingstochten of zelfs verhinderen dat bepaalde activiteiten of experimenten uitgeprobeerd worden. Een genderbewuste opvoeding wil ervoor zorgen dat dit niet gebeurt.

Vanaf 3 jaar beginnen kleuters onderscheid te maken tussen jongens en meisjes. Eerst enkel op vlak van uiterlijke kenmerken, maar daarna gaan ze hieraan ook verschillende normen en waarden toekennen. Kleuters leren onder andere door het imiteren van hun zorgfiguren, zoals ouders en leraren, maar nemen daarnaast ook vanalles mee uit hun omgeving (tv, reclame, ...). Allemaal situaties waar ze al vrij snel de klassieke rolpatronen van mannen en vrouwen tegen komen. Die beelden blijven vaak heel zwart-wit en ontwrikbaar en beantwoorden in veel gevallen niet (meer) aan hun dagdagelijkse realiteit. Een genderbewuste opvoeding helpt kleuters hier mee om te gaan.

pinkGenderbewust opvoeden =

De centrale boodschap van een genderbewuste opvoeding is:

Er bestaat niet één juiste manier om een jongen of meisje te zijn, allerlei invullingen zijn mogelijk.

Gender in de kleuterklas: enkele aandachtspunten

Interactie Hoeken en speelgoed Boeken Groepjes maken De speelplaats

Onderzoek wijst uit dat jongens vaak een groter en centraler gedeelte van de speelplaats innemen, meisjes bezetten dan weer in groepjes de hoeken van de speelplaats.

Klastaken Moeder- en vaderdag Ouderparticipatie Diversiteit Lees meer:

2. Direct aan de slag in de klas

Online materiaal:

3. Ontwikkelingsdoelen

Alhoewel het belang van genderbewustzijn (nog) niet expliciet staat ingeschreven in de ontwikkelingsdoelen voor het Vlaamse Kleuteronderwijs, kan er van een aantal doelen een 'genderbewuste lezing' worden gedaan. RoSa helpt je graag een stukje op de goede weg, via de selectie van een aantal "genderbewuste ontwikkelingsdoelen".

In het kader van Wereldoriëntatie OD4: Wereldoriëntatie - maatschappij, bij de doelen:

In het kader van Nederlands OD2: Nederlands - spreken, bij:

In het kader van Lichamelijke opvoeding OD1: motorische competenties, bij:

In het kader van Lichamelijke opvoeding OD3: zelfconcept en het sociaal functioneren, bij:

Deze lijst is niet exhaustief. Een gelijkaardige oefening kan dus ook voor andere ontwikkelingsdoelen gebeuren. Contacteer ons gerust via info@rosavzw.be of neem er zelf even de volledige lijst met ontwikkelingsdoelen bij.

Meer informatie over de ontwikkelingsdoelen voor het Kleuteronderwijs in Vlaanderen, vind je onderwijsdoelen.be: Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs.

4. Aanraders uit de RoSa-bibliotheek

Boeken

Artikels

Of zoek op in de RoSa-catalogus onder de trefwoorden BASISONDERWIJS en KLEUTERS.