Lagere school

Genderstereotypen beperken de mogelijkheden en verwachtingen van jongens en meisjes. Hoe kan je genderbewust lesgeven en op welke manier ga je rond gender aan de slag in de lagere school?


gender in de lagere school1. Tips en inspiratie
2. Direct aan de slag in de klas
3. Eindtermen
4. In de RoSa-bibliotheek


1. Tips en Inspiratie

Genderbewust opvoeden

soccer_boy_girl_clipart

Genderbewust opvoeden =

bron afbeelding: warnersports.org

Gender in de lagere school: enkele aandachtspunten

Boeken Interactie Klastaken Moeder- en vaderdag Ouderparticipatie Enkele reflectievragen:

2. Direct aan de slag in de klas

Online materiaal

Lesmateriaal ontlenen in de RoSa-bibliotheek

Sensoa_lichaamsbeeld Creating genderfair schools Ankie: ANders KIEzen Gelijk is niet hetzelfde Wie doe wa spel?

3. Eindtermen

Gender, genderdiversiteit en een groter(e) kennis & bewustzijn hiervan zijn (nog) niet expliciet ingeschreven in de eindtermen voor het Basisonderwijs in Vlaanderen. Deze thematiek kan echter wel geïntegreerd worden in de les- en klaspraktijk via een 'genderbewuste lezing' van heel wat verschillende eindtermen. Deze oefening kan gemaakt worden voor zowel de Eindtermen per Leergebied als de Leergebiedoverschrijdende Eindtermen.

Eindtermen - Leergebieden

In het kader van Wereldoriëntatie ET4: wereldoriëntatie - maatschappij, bij:

In het kader van Lichamelijke opvoeding ET1: motorische competenties, bij:

In het kader van Lichamelijke opvoeding ET3: zelfconcept en het sociaal functioneren, bij:

Leergebiedoverschrijdende eindtermen

In het kader van Sociale vaardigheden LOET1: domein relatiewijzen, bij:

In het kader van Sociale vaardigheden LOET3: domein samenwerking, bij:

In het kader van Leren leren LOET6: houdingen en overtuigingen:

Deze lijst is niet exhaustief. Een gelijkaardige oefening kan dus ook voor andere eindtermen (zowel ET als LOET) gebeuren. Contacteer ons gerust via info@rosavzw.be of neem er zelf even de volledige lijst met eindtermen bij.

Meer informatie over de eindtermen voor het Basisonderwijs in Vlaanderen, vind je onderwijsdoelen.be: Eindtermen Lager onderwijs.

4. Aanraders uit de RoSa-bibliotheek

Boeken

Inclusion Leraren en competenties mvkopie children at play cinderella bossaert

Op zoek naar een overzicht van literatuur over de rol die gender speelt (of kan spelen) op school en in de klas? Werp even een blik op RoSa's literatuurlijst Gender in de Lager School. Stereotypering, beeldvorming en verwachtingen rond meisjes/jongens (update, maart 2015).

Artikels

Opzoeken in de RoSa-catalogus doe je onder het trefwoord BASISONDERWIJS.