Nederlands

Ook in de lessen Nederlands kan gender voor een andere invalshoek zorgen. Doorprik de literaire canon, exploreer de vrouwelijke literaire personages, onderzoek de genderverschillen in taalgebruik of gebruik genderthema's als uitgangspunt voor spreek- en schrijfopdrachten.

1. Literaire Vrouwen

Van mannelijke pseudenoniemen tot écriture féminine, heel wat literaire pareltjes komen uit een vrouwelijke pen. Redenen genoeg dus om eens af te wijken van de overheersend mannelijke canon en de leerlingen te laten kennismaken met gekende en minder gekende Nederlandstalige schrijfsters.

RoSa's Aanraders

In de kijker:


Meer aanraders:

Hella S. Haasse Marie Elisabeth Belpaire Als je weg bent Anna Bijns literatuur vrouwen boekcover Women's writing Uitzondering op de regel Bloot zijn en beginnen een vrouw die schrijft Het slot ontvlucht

Meer in de RoSa-bibliotheek

Zoek in de RoSa-catalogus onder volgende trefwoorden:

Vul de (familie)naam van de auteur die je zoekt in

2. Vrouw in de literatuur

detail, La Belle Dame sans Merci, Frank CowperOver vrouwen is heel wat inkt gevloeid. Welk beeld wordt er geschetst van vrouwen in de literatuur? Welke vrouwelijke personages zijn uitgegroeid tot literaire boegbeelden en waarom? Weerspiegelen deze fictieve vrouwen het heersende vrouwbeeld of wijken zij daar net van af? (her)lees de klassiekers met de bril van de feministische literatuurkritiek.

RoSa's Aanraders

Het verhaal van Eva the new woman in fiction and in fact The bitch is back Women & Laughter  shakespeare The Women in the muslim masks De schone Helena Reading women Mediating moms Gossip

Tip: neem er ook eens het artikel "Oversekst of overdrukt. De 10 belangrijke vrouwelijke romanpersonages" (OPZIJ, mei 2013, jg. 41, nr. 05, p 68) bij, waarin door een nieuwe bril wordt gekeken naar heldhaftige vrouwelijke personages zoals Anna Karenina (Tolstoj) of Ondine (L. P. Boon). Dit artikel is terug te vinden in de RoSa-Bibliotheek.

Meer in de RoSa-bibliotheek

Zoek in de RoSa-catalogus onder volgende trefwoorden:

3. Voer voor discussie

Genderthema's zijn uitstekend voer voor discussie. Iedereen heeft wel een mening over man-vrouw-verschillen en -gelijkenissen, over bestaande en onbestaande ongelijkheden. En dan is het woord 'feministe' nog niet gevallen!

Uitermate geschikt dus om debatten of discussies op te zetten. Materiaal zat ook, voor het schrijven van een pittig opiniestuk, een goed onderbouwd essay of een vlammende polemiek.

4. Taalverschillen

Taalwetenschappers zijn geboeid door genderverschillen. Is er zoiets als mannelijke en vrouwelijke taal? Laten genderverschillen zich voelen in de manier van praten, schrijven, argumenteren? Hier is heel wat over te vinden in de RoSa-bibliotheek.

Tip: Voor een introductie over gender, spring je best even naar het onderdeel Gender en/of Beeldbank. Neem ook hier eens een kijkje: mannentaal- vrouwentaal

RoSa's Aanraders:

reating gender-fair schools and classrooms Zij is een hoer, hij is stoer handbook of language and gender Bij wijze van schrijven Wat woorden doen

Meer in de RoSa-bibliotheek

Zoek in de RoSa-catalogus onder volgende trefwoorden:

Nog meer?

Zoek op volgende trefwoorden in de RoSa-catalogus : TAALSEKSISME, TAALWETENSCHAP, TEKSTANALYSE, GESPREKSANALYSE, COMMUNICATIE en/of TAALPOLITIEK eventueel gecombineerd met: GENDER, MAN-VROUWVERSCHILLEN, LEERMIDDEL, DIDACTIEK en/of HANDLEIDING.
Vragen kunnen ook altijd gericht worden tot info@rosavzw.be.