Secundair Onderwijs

Een genderbewustzijn is onontbeerlijk voor een kritische en heldere kijk op onze hedendaagse samenleving. Van mediatraining over geschiedenis tot de wetenschappelijke vakken: overal speelt gender een rol.
Klik door naar je vak voor tips, inspiratie en concreet lesmateriaal. Voor een algemene aanpak in het secundair onderwijs, kan je terecht bij RoSa's literatuurlijst Gender in het secundair onderwijs (oktober 2014).

gender in de geschiedenisles

Geschiedenis
Er staan opvallend weinig vrouwen in de klassieke geschiedschrijving. Onterecht, want er zijn heel wat historisch vrouwenfiguren die de geschiedenis gekleurd hebben. Ook de historische strijd voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen figureert niet altijd even prominent op tijdlijnen. Onderstaande tips zetten je op weg om het genderevenwicht in de geschiedenislessen te herstellen.

maatschappelijke vorming

Maatschappelijke Vorming
Hebben vrouwen en mannen vandaag gelijke rechten en gelijke kansen? Wat is het verschil? Wat is Feminisme? Gender? En op welke manier speelt dit een rol in de samenleving? Onderstaande tips zetten je op weg om deze onderwerpen aan te kaarten in de les.

nederlands

Nederlands
Ook in de lessen Nederlands kan gender voor een andere invalshoek zorgen. Doorprik de literaire canon, exploreer de vrouwelijke literaire personages, onderzoek de genderverschillen in taalgebruik of gebruik genderthema's als uitgangspunt voor spreek- en schrijfopdrachten 

frans

Frans
Gebruik genderthema's als basis voor een les Franse taalvaardigheid, belicht de vrouwelijke kant van Parijs tijdens de schoolreis en ontdek de talrijke vrouwelijke auteurs binnen de Franse literatuur.

engels

Engels
Gebruik genderthema's als basis voor een les Engelse taalvaardigheid en ontdek de talrijke vrouwelijke auteurs binnen de Engelse literatuur. 

wetenschappen

Wetenschappen
Er is nog steeds een onevenwicht tussen hoe meisjes en jongens bčtawetenschappelijke vakken beleven. Hoe maak je wiskunde, fysica, scheikunde, informatica,... aantrekkelijker voor meisjes?

economie

Economie
Ondanks diverse inspanningen kan men momenteel nog steeds niet over volledige economische gelijkheid tussen vrouwen en mannen spreken. In dit katern kan je materiaal terugvinden dat je in de les economie kan gebruiken en/of toepassen.

gender in de eindtermen

Eindtermen
In hoeverre kunnen we het concept gender terugvinden (en/of inpassen) in de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) voor het secundair onderwijs in Vlaanderen? Is er een basis waarvan kan worden vertrokken? En zo ja, hoe ga je er concreet mee aan de slag?