Wetenschappen

Er is nog steeds een onevenwicht tussen hoe meisjes en jongens bètawetenschappelijke vakken beleven. Hoe maak je wiskunde, fysica, scheikunde, informatica,... aantrekkelijker voor meisjes?

1. Meisjes en wetenschap


ill credit

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn van doorslaggevend belang voor economisch succes en welvaart. Daarom willen beleidsmakers meer jongeren warm maken voor wetenschappelijke studierichtingen. Toch blijft op school een onevenwicht bestaan tussen hoe meisjes en jongens wetenschappelijke vakken beleven.
Enkele feiten op een rijtje:

Voor meer cijfers: OECD- PISA Programme for International Student Assessment
Of neem een kijkje in RoSa's kwestie Onderwijs bij het onderdeel Genderstatistieken voor Onderwijs in Vlaanderen.

2. Direct aan de slag

Online lesmateriaal

Hoe ga je als leerkracht meteen aan de slag om wiskunde, fysica, scheikunde, informatica en andere wetenschappelijke of meer technische vakken aantrekkelijker te maken voor meisjes? RoSa zette een aantal voorbeelden van praktisch (online) lesmateriaal op een rijtje:

Of vind inspiratie op de RoSa-website:

Ook op de RoSa-website vind je heel wat divers materiaal terug die bruikbaar is voor in de les.
Zet vrouwelijke wetenschapsters, zoals Marie Curie & Yaël Nazé eens in de kijker of focus op het ecofeminisme van Wangari Maathai.


Tip:

Eens een genderbewust vraagstuk serveren in de wiskundeles? Gebruik het uitgebreide cijfermateriaal uit onze Kwesties of Factsheets.

Tip:
Ook in het boek "European women in chemistry / Jan Apotheker & Livia Simon Sarkadi, 2011" vind je heel wat vrouwelijke chemici terug. Misschien een idee voor een chemieles? (RoSa-ex.nr.: V3/514)

Lesmateriaal ontlenen in de RoSa-bibliotheek

Meisjes als potentieel voor bètatechniek Feisty females Cybersoda Wegwijs in informatica

3. Aanraders uit de RoSa-bibliotheek

In de kijker:

Gender in stelling

Meer aanraders:

Breaking into the lab 1000 Bloemen Chemistry Complexities. Women in Mathematics Removing barriers Les filles face aux études scientifiques Women, Science and Myth Why do so few students

Meer uit de RoSa-bibliotheek

De RoSa-bibliotheek is rijk aan nog heel wat meer boeken over meisjes in/en wetenschap. Sommige met een iets praktischere insteek voor in de les, andere dan weer met een focus op cijfermateriaal, achtergrondinformatie en/of voorbeelden van good practices.

Zoek in de RoSa-bibliotheek onder volgende trefwoorden: WETENSCHAP, STUDIEKEUZE, TECHNOLOGIE, TECHNISCH ONDERWIJS en/of SECUNDAIR ONDERWIJS. RoSa vzw contacteren kan via info@rosavzw.be.