Nieuw in de RoSa-bibliotheek

Recente aanwinsten van didactisch, roldoorbrekend materiaal bestemd voor alle onderwijsniveaus en het vormingswerk. De boeken en lespakketten zijn voorzien van een korte beschrijving. Alle publicaties kan men ontlenen in de RoSa-bibliotheek.

Bekijk de laatste aanwinsten voor onderwijs in de RoSa-Bibliotheek: